Ceník

 • příspěvky se hradí čtvrtletně (září, prosinec, březen)
 • měsíc červen je rozdělen do třech kvartálů (tzn. třetina se hradí v září, prosinci a březnu)
 • v případě delší nemoci (déle než 1 měsíc) – se příspěvky neplatí
 • pro 2 a více sourozenců je sleva 100 Kč/os/měsíc (pouze pokud trénují min. 2x týdně)

Karate děti

 • Jednorázový vstup: 170 Kč/trénink
 • 1x týdně: 600 Kč/měsíc (měsíční permanentka, jeden vstup týdně, libovolný trénink)
 • 2x týdně: 1000 Kč/měsíc (měsíční permanentka, dva vstupy týdně, libovolný trénink)
 • Neomezený vstup: 1100 Kč/měsíc

karate dospělí

 • Jednorázový vstup: 200 Kč/trénink
 • 1x týdně: 700 Kč/měsíc (měsíční permanentka, jeden vstup týdně, libovolný trénink)
 • 2x týdně: 1200 Kč/měsíc (měsíční permanentka, dva vstupy týdně, libovolný trénink)
 • Neomezený vstup: 1300 Kč/měsíc

soukromé lekce

 • cena za individuální přístup trenéra je 1000 Kč/hodina (v ceně je zahrnut pronájem tělocvičny)

 Číslo účtu: 4613138/5500 

do zprávy pro příjemce uvést: Jméno a příjmení cvičence, kvartál (září, prosinec, nebo březen)

Vysvětlení:

 • Pokud dítě chodí pravidelně 1x týdně na trénink zaplatí 600 Kč x 3 měsíce + třetina z měsíce červen 200 Kč = 2 000 Kč
 • Pokud dítě chodí pravidelně 2x týdně na trénink zaplatí 1000 Kč x 3 měsíce + třetina z měsíce červen 330 Kč = 3300 Kč
 • Dospělí – 1x týdně zaplatí 700 Kč x 3 měsíce + třetina z měsíce červen 230 Kč = 2 330 Kč
 • Dospělí – 2x týdně zaplatí 1200 Kč x 3 měsíce + třetina z měsíce červen 400 Kč = 4 000 Kč

IČO: 22877797

Každý člen je povinen mít zaplacenou roční známku ČATK (200 Kč) a TJ (500 Kč), které se platí na kalendářní rok.